Podaryci.BG

Condiţii de folosire

Lovecadouri.ro. îşi asumă dreptul de a modifica, suprima sau înlocui în orice moment diferite părţi ale acestui site, şi de a modifica în orice moment Termenii şi Conditiile de Utilizare fără avertizare prealabila. Orice modificare intră în vigoare în clipa afişării sale pe acest web site. Tot conţinutul informaţional, aşa cum poate fi văzut sau auzit pe site-ul www.lovecadouri.ro, inclusiv layout-ul grafic, imaginile, clipurile audio sau video, textul, sunt subiecte ale mărcilor de comerţ, mărcilor de servicii, drepturilor de copyright şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau sunt subiecte ale licenţelor deţinute de Lovecadouri.ro de afiliaţii săi sau de alte părţi terţe ce au licenţiat materialele lor către Lovecadouri.ro. Întreg conţinutul web site-ului www.lovecadouri.ro, ca o operă colectivă, se supune legilor dreptului de autor din Romania.

Întregul conţinut al www.lovecadouri.ro este destinat folosirii personale, necomerciale de către utilizatorii acestui site. Puteţi descărca, tipări sau stoca porţiuni ale conţinutului permitându-vă folosirea doar a unor copii ale conţinutului pentru uzul personal, necomercial, fiindu-vă interzisă copierea sau publicarea conţinutului оn alte reţele computerizate sau distribuţia оn diverse reţele media, şi fără a avea dreptul de a modifica sau altera conţinutul оn orice fel, şterge sau schimba specificaţiile de copyright sau de mărci de comerţ.

Nici un drept nu va fi transferat către dumneavoastră prin descărcare (download) a materialelor. Lovecadouri.ro îşi rezervă dreptul complet al proprietăţii intelectuale pentru orice parte a conţinutului astfel transferat.

Înafară de drepturile de mai sus, nu puteţi copia, descărca, reproduce, modifica, distribui, transmite, transfera sau crea lucrări derivative din conţinutul www.lovecadouri.ro. Prin intermediul site-ului www.lovecadouri.ro şi numit în continuare lovecadouri.ro, depune eforturi constante pentru ca informaţia prezentată să fie corectă şi completa. În acelaşi timp lovecadouri.ro nu acorda nici o garanţie şi nu poate fi tras la răspundere în nici un fel şi pentru nici o situaţie.

Lovecadouri.ro. nu va fi raspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţa, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau icomensurabile (chiar dacă Lovecadouri.ro a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
  • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, sau mesaje primite, sau tranzacţii începute prin, sau de pe site-ul lovecadouri.ro;
  • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau a datelor utilizatorului;
  • declaraţii sau acţiuni ale oricarei părţi terţe asupra serviciilor site-ului;
  • orice altă problemă legată de serviciile site-ului. Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Lovecadouri.ro îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, politicii învederate mai sus.

Vă declaraţi de acord sa protejaţi, asiguraţi, apăraţi şi să consideraţi nevinovat Lovecadouri.ro în cazul tutoror pierderilor, cheltuielilor, prejudiciilor şi costurilor, rezultate din violarea acestor termeni de către dumneavoastră.

Dacă consideraţi că orice material de pe acest site, postat de Lovecadouri.ro sau de altcineva, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugam să ne contactaţi pentru detalii la adresa de e-mail astfel încât să putem lua o decizie оn cunoştinţa de cauză. Pentru sugestii de ameliorare, grafice, opinii şi păreri, reclamaţii, garanţii etc. utilizaţi adresele specifice puse la dispoziţia dumneavoastră pe acest site, în secţiunea Informaţii de contact.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. Nu suntem responsabili pentru indisponibilităţi, nepotriviri, sau alte defecte/ deficiente ale acestui site sau ale site-urilor către care exista link-uri. Lovecadouri.ro nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară).

Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora. În nici un caz Lovecadouri.ro nu va fi responsabil pentru pagubele utilizatorilor, ale sistemelor de calcul sau altele în cazul accesarii link-urilor puse la dispoziţie, chiar dacă Lovecadouri.ro a fost informată asupra posibilităţii producerii unor astfel de pagube.

Vizitarea Lovecadouri.ro.ro şi utilizarea informaţiilor prezentate este făcuta exclusiv pe propria dumneavoastră răspundere. Vă solicităm încetarea imediată a utilizării serviciilor dacă nu sunteţi de acord cu cele descrise anterior.

În situaţia în care observaţi informaţii incorecte sau alte inadvertenţe vă rugăm să ne contactaţi şi vom încerca remedierea în cel mai scurt timp.

Responsabilitatea privind produsele prezentate sau comandate

Lovecadouri.ro nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsit de greşeli sau că este complet. Lovecadouri.ro nu işi asumă responsabilitatea şi nu poate fi facută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziţionate prin intermediul acestui site. De asemenea, Lovecadouri.ro nu răspunde şi nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcţionarea site-ului, informaţiile, conţinutul, materialele sau produsele de pe site. Produsele cu defecte sau care nu corespund descrierii pot fi returnate într-un termen de 10 zile de la data intrării оn posesie.

Reclamă

Reclamă