Podaryci.BG

Confidentialitate

Siguranţa datelor personale

Lovecadouri.ro respectă confidenţialitatea datelor utilizatorilor care accesează acest site.
Lovecadouri.ro acordă o atenţie specială confidenţialităţii asupra prelucrării datelor Dvs.personale. Prin completarea şi trimiterea formularelor puse la dispoziţia utilizatorilor pe site cu date personale care au o funcţie de identificare, aceştia оşi dau оn mod expres consimţămantul asupra prelucrării acestor date оn vederea scopurilor/obiectivelor оnscrise pe site оn legătură cu respectivul formular.
Lovecadouri.ro va reţine datele ce permit identificarea unei persoane cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail şi alte informaţii, numai atunci cвnd acestea sunt trimise de către utilizator la adresa site-ului sau la adresa site-urilor conexe.

Lovecadouri.ro garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic.

Prelucrarea datelor personale

Lovecadouri.ro vă propune să revizionaţi cererile de confidenţialitate ale site-urilor cu care doriţi să luaţi legătura prin paginile acestui site, pentru a putea оnţelege modul оn care aceste site-uri folosesc informaţia Dvs.

Lovecadouri.ro nu оşi asuma responsabilitatea pentru confidenţialitatea informaţiei sau alt conţinut din afara paginilor acestui site.

Utilizare si cazuri оn depistarea datelor personale

Lovecadouri.ro va folosi datele Dvs. personale pentru a оmbunătăţi produsele şi serviciile oferite. Datele personale vor putea fi transmise autorităţilor cu scopul de a verifica tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi оn drept să efectueze orice verificări justificate оn baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat оn conformitate cu legile оn vigoare. Echipa Lovecadouri.ro este obligată să respecte condiţiile de confidenţialitate.

Securitatea informaţiei

Lovecadouri.ro ia măsuri de siguranţă cu privire la pierderile de informaţii.

Reclamă

Reclamă